وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست.   شب آزادی بشر. شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎...
چهارشنبه: 22/ارد/1400 (الأربعاء: 30/رمضان/1442)

تأثير عاشورا بر مواضع ائمّه(علیهم‌السلام)

ظهور شخصيّتي مانند حضرت امام زين‌العابدين(علیه‌السلام)، با آن سيره و جلوه، قلوب دوست و دشمن را مسخّر ساخت و مانند عمر بن عبدالعزيز ـ كه آن حضرت را سراج دنيا و جمال آخرت مي‌خواند ـ

 

اگرچه جلوة ملكوتي آن امام، خودبه‌خود و در نهايت تماميت و كمال، جهان را نوراني مي‌كرد واقعة عاشورا و نور جهان‌تاب حسيني نيز بر زينت و نورانيّت آن افزود و درخشندگي آن را مضاعف‌تر كرد.

عاشورا همچنين در مواضع حضرت باقر و حضرت صادق(علیهما‌السلام) اثر گذاشت و بااينكه خود آن مواضع، پر از روح و حيات بود، در روح و حيات مواضع آنها نيز تجلّي داشت؛ بر عزّت، محبوبيت و تأثير بيشتر مظلوميت حضرت موسي الكاظم‌(علیه‌السلام) و موقف جهان‌تاب حضرت عالِم آل محمد(علیهم‌السلام) افزود و به‌طوركلي همة مقامات و ظهور درجات ائمة طاهرين(علیهم‌السلام) از آن استقامت پرمعناي حسيني(علیه‌السلام)، آن‌همه صبر و تصميم متعالي، جلوه و جذّابيتي خاص يافتند و درعين‌حالي كه همه در كمال تماميت بودند، امّا همگي به هم پيوسته و به شكل بزرگ‌ترين واحد نوراني كثيرالانباء و كثيرالمفاخر و المآثر متجلّي شدند و هنوز هم در تجلّي هستند.

موضوع: 
نويسنده: