وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم و َما نَقَموا مِنهُم إِلّا أَن يُؤمِنوا بِاللَّهِ العَزيزِ الحَميدِ جنایات وحشیانه روز جمعه در مسجد قندوز افغانستان - که منجر به شهادت تعداد زیادی از نمازگزاران و مردم بی‌گناه شد -  را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل...
يكشنبه: 2/آبا/1400 (الأحد: 17/ربيع الأول/1443)

س. با مطالعه برخي از کتب اهل‌سنت شبهاتي براي ما ايجاد گرديده است ازجمله تحريف قرآن به عقيده برخي علماي معروف شيعه و ساير شبهاتی که در کتب فوق و ديگر کتب موجود است، لطفاً ما را در رفع اين شبهات ياري فرماييد.

ج. در قرآن کريم هيچ‌گونه تحريفي واقع نشده و در اين رابطه رساله‌اي به نام القرآن مصون من التحريف و بحثي در کتاب مع الخطيب فی خطوطه العریضة با عنوان «صيانة لکتاب من التحريف» دارم،[1] مراجعه نمائيد.

 
[1]. صافی گلپایگانی، مع الخطيب فی خطوطه‌العريضه، ص61 - 76.
نويسنده: 
کليد واژه: