رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)
  1. نگاه به وجه و كفين زن نامحرم بدون شهوت چه حکمی دارد؟ انداختن عكس زن نامحرم چه صورت دارد؟

ج. نگاه به وجه و كفين اگر با قصد لذت باشد حرام است و نظر بدون لذت را هم بنابر احتياط واجب بايد ترك كند و انداختن عكس هم اگر مستلزم نظر نباشد اشكال ندارد و الا حكمش همان است كه گفته شد.

  1.  دانش‌آموزان و دانشجويان دختري كه در كلاس درس آقايان شركت مي‌كنند وظيفه آنها نسبت به نگاه كردن، سؤال‌وجواب و ديگر برخوردهاي بين شاگرد و استاد چيست؟

ج. نگاه عمدي با التذاذ و ريبه حرام و بدون آن نيز بنابر احتياط واجب ترك شود و اما صحبت كردن درصورتي‌كه التذاذ و ريبه در بين نباشد اشكال ندارد و الاّ جايز نيست.

  1.  نگاه كردن به عكس بانواني كه آنان را مي‌شناسيم و حجاب اسلامي ندارند، بدون قصد و لذت چه صورتي دارد؟

ج. اشكال دارد.

  1.  نگاه كردن به عكس برهنه زنان مسلمان ناشناس، بدون قصد لذت چه حكمي دارد؟

ج. چون معرضيت براي فساد دارد، جايز نيست.

  1.  نگاه كردن به عكس برهنه زنان ‌اهل‌كتاب و مشركين بدون لذت و شهوت و بدون آنكه مقدمه گناه شود، چه حكمي دارد؟

ج. چون معرضيت براي فساد دارد، جايز نيست.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: