رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)
  1. معاشرت با اهل‌كتاب و هم‌غذا شدن با آنها چه حكمي دارد؟

ج. ذبايح اهل‌كتاب مردار و نجس است و خوردن آن جائز نيست و خودشان نيز بنابر احتياط واجب نجس هستند؛ بنابراين هرچه كه در حال رطوبت با آن ملاقات نمايد بنابر احتياط واجب نجس مي‌شود.

  1.  نظر مبارك در مورد صوفيه و عقايد آنها چيست؟

ج. صوفيه با فرقه‌ها و انشعابات بسياري كه دارند اگرچه در انحراف در يك سطح نيستند و بسا برخي از آنان خارج از ربقه اسلام شمرده نشوند، در مجموع منحرفند و عقايد خاصه‌اي كه دارند غيراسلامي است.

  1.  در مورد معامله و نجاست و پاکي و اکل و شرب با بهائيان سؤال داشتم و حکم اجتناب را در مورد اين مطلب مي‌خواستم.

ج. فرقه بهائي‌گري ديني ندارند و ضالّ و مضلّ هستند و کافر مي‌باشند و نجس هستند و با هر چه در حال رطوبت برخورد کنند نجس مي‌شود و تبليغ و ترويج آنها حرام و معامله با آنها جايز نيست؛ مؤمنين بايد با شناخت کامل از عقايد حقّه شيعه اثني‌عشري دفاع نموده و خودشان را از شر مکايد شيطاني و دشمنان محافظت نمايند.

نويسنده: 
کليد واژه: