وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَومِ الَّذِي جَعَلتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً(۱)   غرض از «عيد» نه آن است كه از باب جلال جامه ناز بپوشند به الطاف مزيد اي خوش آن عيد، كز آن شاه و گدا خوش باشند كه چنين «عيد سعيد» است...
چهارشنبه: 22/ارد/1400 (الأربعاء: 30/رمضان/1442)

  1. معاشرت با اهل‌كتاب و هم‌غذا شدن با آنها چه حكمي دارد؟

ج. ذبايح اهل‌كتاب مردار و نجس است و خوردن آن جائز نيست و خودشان نيز بنابر احتياط واجب نجس هستند؛ بنابراين هرچه كه در حال رطوبت با آن ملاقات نمايد بنابر احتياط واجب نجس مي‌شود.

  1.  نظر مبارك در مورد صوفيه و عقايد آنها چيست؟

ج. صوفيه با فرقه‌ها و انشعابات بسياري كه دارند اگرچه در انحراف در يك سطح نيستند و بسا برخي از آنان خارج از ربقه اسلام شمرده نشوند، در مجموع منحرفند و عقايد خاصه‌اي كه دارند غيراسلامي است.

  1.  در مورد معامله و نجاست و پاکي و اکل و شرب با بهائيان سؤال داشتم و حکم اجتناب را در مورد اين مطلب مي‌خواستم.

ج. فرقه بهائي‌گري ديني ندارند و ضالّ و مضلّ هستند و کافر مي‌باشند و نجس هستند و با هر چه در حال رطوبت برخورد کنند نجس مي‌شود و تبليغ و ترويج آنها حرام و معامله با آنها جايز نيست؛ مؤمنين بايد با شناخت کامل از عقايد حقّه شيعه اثني‌عشري دفاع نموده و خودشان را از شر مکايد شيطاني و دشمنان محافظت نمايند.

نويسنده: 
کليد واژه: