رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 9/بهم/1401 (الأحد: 7/رجب/1444)

س. با استناد به كدام منبع فقهی و چه ادلهﺍی سنّ تكلیف دختران را 9 سال می‌دانید؟

ج. خداوند متعال كه خالق پسر و دختر است و قدرت و آمادگی و اسرار وجودی آنها را می‌داند تفاوت گذاشته، سپس پیغمبر اكرم و ائمه هدی علیهم‌السلام آن را به ما خبر دادهﺍند و جهت آن را خودشان می‌دانند و آنچه برای ما روشن است و هیچ تردیدی در آن نداریم اصل حكم است و همین اندازه برای وجوب اطاعت و معذور نبودن در مخالفت كافی‌است و اصل حكم از منابع فقهی مانند روایات به دست آمده است.

نويسنده: 
کليد واژه: