وریز وجوهات
الا باد صبا اى پيك عشّاق پيامى بر از اين مهجور مشتاق به سوى خطّه قدس خراسان به طور پور موسى قطب امكان به سوى مقصد پاكان و خاصان به سوى قبله‌ ي ارباب عرفان به سوى كعبه‌ ي اصحاب حاجات به دار معجزات و خرق عادات مكان علم و توحيد و فضيلت مقرّ...
يكشنبه: 2/آبا/1400 (الأحد: 17/ربيع الأول/1443)

  1.  نذرهايي براي قبولي در كنكور كردهام كه انجام آن با درس خواندن برايم مشكل است؛ آيا ميتوانم آنها را تغيير دهم؟

ج. اگر در موقع نذر كردن، صيغه نذر را به عربي يا فارسي نخوانده باشيد، چيزي بر شما واجب نيست.

  1.  نذري كردهام؛ ولي بين دو چيز (روزه گرفتن و صدقه دادن به فقير) شك دارم و نميدانم كدام يك از آن دو است، تكليف چيست؟

ج. اگر صيغه نذر را خوانده‌ايد، بايد احتياط كرده و به هر دو عمل كنيد.

  1.  كفاره نذري كه عمداً بجا نياورده و مدتي از زمان آن گذشته است، چگونه است؟

ج. كفاره آن، آزاد كردن يك بنده يا اطعام شصت فقير و يا گرفتن دو ماه روزه است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: