رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)
  1.  نذرهايي براي قبولي در كنكور كردهام كه انجام آن با درس خواندن برايم مشكل است؛ آيا ميتوانم آنها را تغيير دهم؟

ج. اگر در موقع نذر كردن، صيغه نذر را به عربي يا فارسي نخوانده باشيد، چيزي بر شما واجب نيست.

  1.  نذري كردهام؛ ولي بين دو چيز (روزه گرفتن و صدقه دادن به فقير) شك دارم و نميدانم كدام يك از آن دو است، تكليف چيست؟

ج. اگر صيغه نذر را خوانده‌ايد، بايد احتياط كرده و به هر دو عمل كنيد.

  1.  كفاره نذري كه عمداً بجا نياورده و مدتي از زمان آن گذشته است، چگونه است؟

ج. كفاره آن، آزاد كردن يك بنده يا اطعام شصت فقير و يا گرفتن دو ماه روزه است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: