وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی: «إِنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبیناً؛  ما تو را پیروزی بخشیدیم [چه] پیروزی درخشانی.» یكی از بزرگترین فتوحات اسلام و دین توحید، «فتحِ مكّه» بود كه برحسب نقل كتاب مسارالشیعة در ماه مبارك رمضانِ سالِ هشتم...
چهارشنبه: 22/ارد/1400 (الأربعاء: 30/رمضان/1442)

  1.  نذرهايي براي قبولي در كنكور كردهام كه انجام آن با درس خواندن برايم مشكل است؛ آيا ميتوانم آنها را تغيير دهم؟

ج. اگر در موقع نذر كردن، صيغه نذر را به عربي يا فارسي نخوانده باشيد، چيزي بر شما واجب نيست.

  1.  نذري كردهام؛ ولي بين دو چيز (روزه گرفتن و صدقه دادن به فقير) شك دارم و نميدانم كدام يك از آن دو است، تكليف چيست؟

ج. اگر صيغه نذر را خوانده‌ايد، بايد احتياط كرده و به هر دو عمل كنيد.

  1.  كفاره نذري كه عمداً بجا نياورده و مدتي از زمان آن گذشته است، چگونه است؟

ج. كفاره آن، آزاد كردن يك بنده يا اطعام شصت فقير و يا گرفتن دو ماه روزه است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: