وریز وجوهات
در ميان تكاليف و فرايض اخلاقى، كم تكليفى مانند امر به معروف و نهى از منكر مؤثر در اصلاح امم و تكامل طوايف است. زنده ترين ملّت ها آن ملّتى است كه موقعيت امر به معروف و نهى از منكر در ميان آنها محفوظ‌تر و محترم تر باشد. ميزان رشد و بلوغ هر طايفه از...
چهارشنبه: 22/ارد/1400 (الأربعاء: 30/رمضان/1442)

  1.  تقلب چه حكمي دارد؟

ج. تقلب نوعي خيانت است و جايز نيست؛ و خيانت در مسائل علمي، از ساير موارد، زشت‎تراست و در شأن مسلمان نيست.

  1.  در بعضي از مدارس از معلّمين مي‌خواهند (نظر به اينکه اين مدارس پولي است نه مجاني) که حتماً دانش‌آموز را نمره قبولي بدهند و رد نکنند،‌ آيا جايز است براي او نمره قبولي بدهد؟ همچنين دانش آموز هديه مي‌آورد و البته انتظار دارد آيا قبول هديه‌اش جايز است؟

ج. در فرض سؤال اگر دانش‌آموز استحقاق آن نمره را با توجه به رتبه تحصيل‌اش نداشته باشد نمره قبولي دادن محل اشکال است و همچنين اگر دادن هديه در دادن نمره قبولي مؤثر باشد به‌طوري‌که اگر آن هديه داده نمي‌شد معلّم نمره قبولي را برحسب رتبه تحصيلي نمي‌داد گرفتن آن جايز نيست.

نويسنده: 
کليد واژه: