پنجشنبه: 3/اسف/1402 (الخميس: 12/شعبان/1445)

قهرمانان دیگر

از مشهورترین قهرمانان نامی جنگ، حمزه، عموی رسول خدا‌(ص)  و عمّار یاسر و اَبودَجانه انصاری و دیگران هستند.

از كسانی كه در كتاب‌های سیره به شجاعت و رشادت آنها اشاره نشده و نتوانسته‌اند كه دست به شمشیر و اسلحه برند، ابوبكر و عمر و عثمان می‌باشند؛ كه در این فتح بزرگ، سهم و افتخاری حاصل نكردند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: