رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 13/خرد/1402 (السبت: 14/ذو القعدة/1444)

قهرمانان دیگر

از مشهورترین قهرمانان نامی جنگ، حمزه، عموی رسول خدا‌(ص)  و عمّار یاسر و اَبودَجانه انصاری و دیگران هستند.

از كسانی كه در كتاب‌های سیره به شجاعت و رشادت آنها اشاره نشده و نتوانسته‌اند كه دست به شمشیر و اسلحه برند، ابوبكر و عمر و عثمان می‌باشند؛ كه در این فتح بزرگ، سهم و افتخاری حاصل نكردند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: