وریز وجوهات
الا باد صبا اى پيك عشّاق پيامى بر از اين مهجور مشتاق به سوى خطّه قدس خراسان به طور پور موسى قطب امكان به سوى مقصد پاكان و خاصان به سوى قبله‌ ي ارباب عرفان به سوى كعبه‌ ي اصحاب حاجات به دار معجزات و خرق عادات مكان علم و توحيد و فضيلت مقرّ...
جمعه: 30/مهر/1400 (الجمعة: 15/ربيع الأول/1443)

 


28. عينيت با پيامبر(ص)

عَنْ ابْنِ عَبَّاس: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص):

«عَلِيٌّ مِنّي بِمَنْزِلَةِ رَأْسِي مِنْ بَدَني».[1]

از ابن‌عبّاس روايت شده كه رسول خدا(ص) فرمود:

«علي، به‌منزله سر از جسدم است».

[علامه مناوي درشرح آن مي‌نويسد: اين سخن مبالغه در شدت اتصال و پيوند آنها با يكديگراست.]

 

 

 

[1]. ديلمي، فردوس‌الاخبار، ج3، ص89 مناوی، فيض‌القدير، ج4، ص471؛ ابن‌حجر عسقلانی، زهرالفردوس، ج 2، ص 316 به گونه مسند؛ خوارزمي در المناقب (ص 144) و ابن‌مغازلي در مناقب (ص98) از رسول خدا| نقل كرده ‌كه فرمود: «علي نسبت به من همچون سر است نسبت به بدنم». و با سند ديگري از رسول اكرم| نقل كرده كه حضرت فرمود: «علي نسبت به من مانند سرم است به تنم».

نيز ر.ک: سیوطی، الجامع‌الصغير، ج2، ص177؛ متقی هندی، كنزالعمال،‌ ج11، ص603.

نويسنده: 
کليد واژه: