وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم  شخصیّت والای حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آن پیشوای عالیقدر، بسیار عظیم‌تر از آن است که امثال حقیر بتوانیم با نگارش مقاله‌‌ای آن را شرح دهیم.   * از نگاه دانشمندان اهل سنّت   علاوه بر دانشمندان و...
جمعه: 30/مهر/1400 (الجمعة: 15/ربيع الأول/1443)

50. سزاي توهين به علي(ع)

عَنْ ابْنِ عَبَّاس: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص):

«مَنْ سَبَّ عَلِيّاً فَقَدْ سَبَّنِي، وَمَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اللهَ، وَمَنْ سَبَّ اللهَ أَدْخَلَهُ اللهُ نارَ جَهَنَّمَ وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ».[1]

 

از ابن‌عباس روايت است كه رسول خدا(ص) فرمود:

«كسي كه به علي دشنام دهد، به من دشنام داده است و كسي كه به من دشنام دهد، درحقيقت به خدا دشنام داده است و هركس به خدا ناسزا گويد خداوند او را در آتش دوزخ مي‌افكند و هماره دچار عذاب خواهد بود».

 

[1]. دیلمی، فردوس‌الاخبار، ج3، ص542، ح5689؛ مناوی، فيض‌القدير، ج6، ص190؛ احمد بن حنبل، مسند، ج6، ص323؛ حاکم نيشابوری، المستدرك، ج3، ص121؛ هیثمی، مجمع‌الزوائد، ج‌9، ص130؛ سیوطی، الجامع‌الصغير، ج2، ص608، متقی هندی، کنز‌العمال، ج11، ص602. خوارزمي در كتاب المناقب (136- 137) از سعيد بن جيبر نقل كرده كه گفت: ابن‌عباس مطّلع شد جمعي به بدگويي علي(ع) مشغولند. به فرزند خود (علي بن عبدالله) گفت: «دستم را بگير و مرا به مجمع آنها ببر». فرزندش اطاعت كرد. وقتي به آنها رسيد گفت: كدام‌يك از شما داشت به خدا ناسزا مي‌گفت؟ همه با تعجّب گفتند: سبحان الله! كسي كه به خدا ناسزا بگويد مشرك است.

پس پرسيد: كدام فرد از شما داشت به رسول خدا(ص) ناسزا مي‌گفت؟ باز گفتند: اين چه حرفي است هركس به رسول خدا(ص) ناسزا بگويد كفر ورزيده است.

پس از آن گفت: كدام‌يك از شما علي را دشنام مي‌داد؟.

گفتند: اين را گفتيم.

ابن‌عباس به آنان گفت: گواه باشيد از رسول اكرم(ص) شنيدم فرمود: «هركس علي را ناسزاگويد به من دشنام داده و هركس مرا دشنام دهد به خدا ناسزاگفته و هركس به‌ خدا ناسزا بگويد خدا وي را با صورت درآتش سرنگون خواهد فرمود». اين‌ مطلب را محب‌الدين طبري در الرياض‌النضره (ج3، ص122 – 123) نقل نموده است.

نويسنده: