وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست.   شب آزادی بشر. شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎...
شنبه: 18/ارد/1400 (السبت: 26/رمضان/1442)

96. علي و فاطمه(ع) از من‌ هستند

عَنْ ابنِ عَبَّاس فِي حَدِيثِ زَوَاجِ فَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ‘، ثُمَّ التَزَمَهُمَا [رَسُولُ اللهِ(ص)] فَقَالَ:

«اَللَّهُمَّ إِنَّهُـمَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمَا، اَللَّهُمَّ كَمَا أَذْهَبْتَ عَنِّي الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَنِي فَطَهِّرْهُمَا».[1]

از ابن‌عباس درضمن روايت ماجراي ازدواج علي و فاطمه‘ آمده است:

رسول خدا(ص) زوجين را در بغل گرفت و فرمود:

«بار الها! اين دو تن از من هستند و من از ايشان هستم همچنان كه رجس و پليدي را از من زدودي، اين دو را نيز پاك گردان».

 

[1]. طبرانی، المعجم‌الكبير، ج22، ص413؛ ج24، ص134؛ صنعانی، المصنف، ج5، ص489.

نويسنده: