رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)

فضيلت ماه مبارك رمضان

 

در خطبه رسول خدا‌(ص)

شيخ صدوق(رحمه‌الله)  به سند خود از حضرت امام‌رضا‌‌(علیه‌السلام) از پدران بزرگوارش از حضرت اميرالمؤمنين(علیه‌السلام)‎ روايت كرده است كه فرمود: پيغمبر اكرم‌(ص) ‎روزي براي ما خطبه خواند و فرمود:

«اي مردم! به‌درستي‌كه ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به شما رو كرده است. ماهي كه نزد خدا بهترين ماه‎ها، روزهايش بهترين روزها، شب‎هايش بهترين شب‌ها و ساعاتش بهترين ساعات است. ماهي كه در آن به ضيافت خدا خوانده و از اهل كرامت خدا قرار داده شده‎ايد. نفس‎هاي شما در آن ثواب تسبيح دارد و خواب شما در آن عبادت و عمل شما در آن مقبول و دعاي شما در آن مستجاب است؛ پس با نيّت‎هاي راست و دل‎هاي پاك، از خدا درخواست كنيد كه شما را براي روزه و تلاوت قرآن توفيق دهد. به‌درستي‌كه شقي و بدعاقبت، كسي است كه از آمرزش خدا در اين ماه بزرگ محروم شود و به گرسنگي و تشنگي خود در اين ماه، گرسنگي و تشنگي روز قيامت را ياد كنيد و بر فقيران و مسكينان خود تصدّق كنيد، سالمندان را احترام

 

نماييد، بر صغار و خُردسالان رحم كنيد؛ و صله ارحام نماييد و زبان‎هاي خود را [از آنچه نبايد گفت] و چشم‎هاي خود را از آنچه نبايد به آن نگاه كرد، نگاه داريد؛ و گوش‎هاي خود را از آنچه نبايد شنيد حفظ كنيد، و با يتيمان مردم مهرباني كنيد، تا با يتيمان شما مهرباني شود، و از گناهان خود به‌سوي خدا توبه و بازگشت نماييد و دست‎هاي خود را در اوقات نماز به دعا بلند كنيد كه آن هنگام بهترين ساعت‎ها است. خدا به رحمت به‌سوي بندگانش نظر مي‎فرمايد و هرگاه ايشان با او مناجات نمايند، جواب مي‎فرمايد و هرگاه او را ندا كنند، لبيك مي‎گويد و هرگاه او را بخوانند، مستجاب مي‌كند.

اي مردم! به‌درستي‌كه جان‎هاي شما در گرو عمل‎هاي شماست؛ پس با استغفار، از گرو بيرون آوريد، و پشت‎هاي شما از گناهانتان سنگين است. پس به طول‌دادن سجود، آن را سبك سازيد و بدانيد كه خدا به عزّت خود سوگند ياد كرده است كه نمازگزاران و سجده‌كنندگان را عذاب نكند و آنها را به آتش جهنّم در روز قيامت نترساند.

اي مردم! هركس از شما مؤمن روزه‎داري را در اين ماه افطار دهد، براي او نزد خدا ثواب يك بنده آزادكردن و آمرزش گناهان گذشته خواهد بود». پس گفته شد: يا رسول‎الله! همه ما قدرت بر آن نداريم؛ فرمود: «با افطار دادن به روزه‎دار ـ ‎اگرچه به نصف دانه خرما باشد‎ ـ از آتش بپرهيزيد؛ اگرچه به شربتي آب باشد.

 

اي مردم! هركس از شما خلق خود را در اين ماه نيكو سازد، گذشتن از صراط در روزي كه قدم‎ها بر آن بلغزد، براي اوست.

ايّها النّاس! كسي‌كه در اين ماه خدمت غلام و كنيز خود را سبك گرداند، خدا در قيامت حساب او را آسان سازد. و هركس در اين ماه شرّ خود را باز دارد، خدا خشم خود را از او در روز قيامت باز دارد. و كسي‌ كه يتيمي را در اين ماه گرامي بدارد، خدا او را در روز قيامت گرامي دارد. و كسي ‌كه در اين ماه با خويشاوند خود صله نمايد، خدا او را در قيامت به رحمت خود وصل كند. و كسي ‌كه در اين ماه قطع رحم كند، خدا در روز قيامت رحمت خود را از او قطع فرمايد. و هركس در اين ماه نماز مستحبّي به‌جاي آورد، براي او برائت از آتش نوشته مي‎شود. و كسي ‌كه نماز واجب به‌جا آورد، مثل كسي است كه در ماه‎هاي ديگر هفتاد نماز واجب به‌جا آورد. و كسي ‌كه در اين ماه بسيار بر من صلوات بفرستد، خدا در روزي‌ كه ميزان‎ها سبك باشد، ميزان او را سنگين سازد. و هركس در اين ماه تلاوت آيه‎اي از قرآن كند، ثواب ختم قرآن در ماه‎هاي ديگر را دارد.

ايّها النّاس! درهاي بهشت در اين ماه گشوده است؛ از خدا بخواهيد كه [اين درها را] به روي شما نبندد و درهاي آتش، بسته است؛ از پروردگار خود بخواهيد كه آنها را به روي شما باز نگرداند. و شياطين دربند هستند؛ از خدا درخواست كنيد كه آنها را بر شما مسلّط نسازد».

 

اميرالمؤمنين‌‌(علیه‌السلام) ‎فرمود: پس من برخاستم و عرض‌ كردم: يا رسول‎الله! بهترين اعمال در اين ماه چيست؟ فرمود: «يا اباالحسن! فاضل‎ترين اعمال در اين ماه پارسايي است از آنچه خدا حرام كرده است».

سپس رسول خدا‌(ص) گريست. عرض كردم: «يا رسول‌الله! چه چيز شما را به گريه درآورد؟». فرمود: «گريه مي‎كنم براي آنچه در اين ماه به تو مي‎رسد. گويا تو را مي‎بينم كه براي پروردگارت نماز مي‎گزاري و برخاسته است شقي‎ترينِ اوّلين و آخرين جفت پي‌كننده ناقه ثمود و بر فرقت ضربتي زده است كه با آن ريش تو خضاب شده است». پس، من عرض كردم: «اين در سلامت دين من است». فرمود: «در سلامت دين توست!». سپس فرمود: «يا علي! هركس تو را بكشد، مرا كشته و هركس تو را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته؛ براي اينكه تو از من، مثل جان مني و طينت تو از طينت من است و تو وصيّ من و خليفه من بر امّتم هستي!».[1]

 


[1]. صدوق، الامالی، ص153ـ 155.

موضوع: 
نويسنده: