رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)

اسلام و خرافات

امّا اگر ديني مثل اسلام خالي از خرافات باشد و راه اجتهاد و بررسي در آن دين به‌واسطه وجود كتابي مانند قرآن مجيد، و احاديث و سنّت و سيره پيغمبر و ائمه(علیهم‌السلام) براي همه باز، و تاريخ روشن و معتبر آن در دسترس مطالعه عموم باشد، با پيشرفت علم و صنعت از ارزش و نفوذ آن چيزي كاسته نمي‎شود؛ بلكه بر اهميّت و اعتبار آن افزوده مي‎گردد؛ چرا که چنين ديني با خرافات به‌شدّت مبارزه كرده و بشر را به عقل و تفكّر و تعليم‌و‌تعلّم دعوت نموده و تمام بدبختي‎هاي او را معلول جهالت و ناداني مي‎شمرد.

خدايي كه اسلام معرّفي مي‎كند و به‌سوي او مي‎خواند، اگر صدهاميليون سال و با سرعت هرچه شگفت‎انگيزتر، بشر در كشف مجهولات به‌پيش برود، به جايي و نقطه‎اي كه او را به انكار اين خدا وادار كند يا از پرستش او باز دارد، نخواهد رسيد.

خداي بشر همان خداي يگانه اسلام است؛ همان خداي ناپيدا؛ همان خدايي كه نظم جهان‎ها، كيهان‎ها، ذرّه‎ها و همه را او برقرار كرده؛ همان خدايي كه همه را آفريده است؛ خواه انسان در ناحيه علم و در يك نقطه بماند و تغيير وضعي ندهد، يا هر آن و هر روز با نيروي كوشش و تأمّل و تفكّر، گام‌هاي وسيعي بردارد و خواه بيابان‌نشين باشد، يا در آسمان‌خراش‎ها زندگي كند، او خدا و معبود و مسجود

 

همه و بي‎نياز و تواناي مطلق، و پاك و منزّه از شرك و انباز است.

ساير عقايد اسلامي و فروع و اصول و تعاليم اين دين ـ ‎كه جنبه‎هاي گوناگون آدميزاد و جامعيّت او را ازهرجهت رعايت كرده و جسم و روح او را در يك ميزان قرار داده و باهم، هماهنگ مي‎سازد ـ همين‌گونه است؛ يعني مرور زمان آن را متزلزل و كم‌اعتبار نخواهد كرد.

اگر دنيا با اين ترقّي‎هاي شگرف و عميق مادّي، از تعاليم و هدايت‎هاي اسلام و قرآن و روش تربيتي اوليا و رهبران اسلام و توجّه آنها به عدالت‌گستري و تساوي حقوق و تأمين رفاه و آسايش واقعي بشر الهام مي‎گرفت، به‌طورقطع زمين نمونه‎اي از بهشت برين بود.

قرآن را بخوانيد؛ نهج‌البلاغه را مطالعه كنيد و اصول عالي و هميشه نوين اسلام را در قسمت‎هاي اجتماعي و سياسي بررسي فرماييد تا بدانيد هر آنچه در ستايش اين دين و تعاليم و اصول و فروع آن گفته شود، گزاف نيست و يگانه راه نجات بشر از اضطراباتي كه به‌واسطه پيشرفت صنعت و غلبه مادّيّات بر روحانيّات و ادغام جامعه‎ها در يكديگر و اصطكاك منافع پيش آمده، التزام به احكام اسلام و جهاني‌شدن اين نظامات است.

از باب‌ نمونه، يكي از احكام اسلام همين «روزه ماه رمضان» است. هرچه اعصار مترقّي‎تر، جلو بيايد، نه از حكمت‎ها و فوايد روزه چيزي مي‎كاهد و نه نقش روزه را در تربيت روح و جسم و تهذيب اخلاق

 

انكار مي‎كند، و همان‌‌طور كه چهارده ‌قرن پيش، روزه ماه رمضان از كامل‎ترين و آموزنده‎ترين مكتب‎هاي اخلاقي و انساني و آموزنده تقوا و پرهيزكاري و رشددهنده فضايل و ملكات شريفه بود، امروز هم همين منافع و مصالح را داراست.

اگر چهارده‌ قرن پيش آن‌‌طور كه بايد نوع مردم از فوايد آن آگاه نبودند، در عصر ما فوايد صحّي و بهداشتي و رواني و تربيتي و اجتماعي آن آشكارتر شده است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: