وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَومِ الَّذِي جَعَلتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً(۱)   غرض از «عيد» نه آن است كه از باب جلال جامه ناز بپوشند به الطاف مزيد اي خوش آن عيد، كز آن شاه و گدا خوش باشند كه چنين «عيد سعيد» است...
چهارشنبه: 22/ارد/1400 (الأربعاء: 30/رمضان/1442)

اسلام و خرافات

امّا اگر ديني مثل اسلام خالي از خرافات باشد و راه اجتهاد و بررسي در آن دين به‌واسطه وجود كتابي مانند قرآن مجيد، و احاديث و سنّت و سيره پيغمبر و ائمه(علیهم‌السلام) براي همه باز، و تاريخ روشن و معتبر آن در دسترس مطالعه عموم باشد، با پيشرفت علم و صنعت از ارزش و نفوذ آن چيزي كاسته نمي‎شود؛ بلكه بر اهميّت و اعتبار آن افزوده مي‎گردد؛ چرا که چنين ديني با خرافات به‌شدّت مبارزه كرده و بشر را به عقل و تفكّر و تعليم‌و‌تعلّم دعوت نموده و تمام بدبختي‎هاي او را معلول جهالت و ناداني مي‎شمرد.

خدايي كه اسلام معرّفي مي‎كند و به‌سوي او مي‎خواند، اگر صدهاميليون سال و با سرعت هرچه شگفت‎انگيزتر، بشر در كشف مجهولات به‌پيش برود، به جايي و نقطه‎اي كه او را به انكار اين خدا وادار كند يا از پرستش او باز دارد، نخواهد رسيد.

خداي بشر همان خداي يگانه اسلام است؛ همان خداي ناپيدا؛ همان خدايي كه نظم جهان‎ها، كيهان‎ها، ذرّه‎ها و همه را او برقرار كرده؛ همان خدايي كه همه را آفريده است؛ خواه انسان در ناحيه علم و در يك نقطه بماند و تغيير وضعي ندهد، يا هر آن و هر روز با نيروي كوشش و تأمّل و تفكّر، گام‌هاي وسيعي بردارد و خواه بيابان‌نشين باشد، يا در آسمان‌خراش‎ها زندگي كند، او خدا و معبود و مسجود

 

همه و بي‎نياز و تواناي مطلق، و پاك و منزّه از شرك و انباز است.

ساير عقايد اسلامي و فروع و اصول و تعاليم اين دين ـ ‎كه جنبه‎هاي گوناگون آدميزاد و جامعيّت او را ازهرجهت رعايت كرده و جسم و روح او را در يك ميزان قرار داده و باهم، هماهنگ مي‎سازد ـ همين‌گونه است؛ يعني مرور زمان آن را متزلزل و كم‌اعتبار نخواهد كرد.

اگر دنيا با اين ترقّي‎هاي شگرف و عميق مادّي، از تعاليم و هدايت‎هاي اسلام و قرآن و روش تربيتي اوليا و رهبران اسلام و توجّه آنها به عدالت‌گستري و تساوي حقوق و تأمين رفاه و آسايش واقعي بشر الهام مي‎گرفت، به‌طورقطع زمين نمونه‎اي از بهشت برين بود.

قرآن را بخوانيد؛ نهج‌البلاغه را مطالعه كنيد و اصول عالي و هميشه نوين اسلام را در قسمت‎هاي اجتماعي و سياسي بررسي فرماييد تا بدانيد هر آنچه در ستايش اين دين و تعاليم و اصول و فروع آن گفته شود، گزاف نيست و يگانه راه نجات بشر از اضطراباتي كه به‌واسطه پيشرفت صنعت و غلبه مادّيّات بر روحانيّات و ادغام جامعه‎ها در يكديگر و اصطكاك منافع پيش آمده، التزام به احكام اسلام و جهاني‌شدن اين نظامات است.

از باب‌ نمونه، يكي از احكام اسلام همين «روزه ماه رمضان» است. هرچه اعصار مترقّي‎تر، جلو بيايد، نه از حكمت‎ها و فوايد روزه چيزي مي‎كاهد و نه نقش روزه را در تربيت روح و جسم و تهذيب اخلاق

 

انكار مي‎كند، و همان‌‌طور كه چهارده ‌قرن پيش، روزه ماه رمضان از كامل‎ترين و آموزنده‎ترين مكتب‎هاي اخلاقي و انساني و آموزنده تقوا و پرهيزكاري و رشددهنده فضايل و ملكات شريفه بود، امروز هم همين منافع و مصالح را داراست.

اگر چهارده‌ قرن پيش آن‌‌طور كه بايد نوع مردم از فوايد آن آگاه نبودند، در عصر ما فوايد صحّي و بهداشتي و رواني و تربيتي و اجتماعي آن آشكارتر شده است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: