رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)

ماه يزدان

در آمد بار ديگر ماه يزدان
صباح مكرمت گرديد طالع
بهار توبه و آمرزش آمد
نسيم مغفرت هر سو وزان است
مه روزه است و هنگام عبادت
درآ در مكتب «صوموا تصح
ّوا»
هلا بر خود بنازيد و بباليد
الا اي معصيت‌كار گرفتار!
چرا بيگانه
اي از درگه دوست؟
بنه تاريكي جهل و ضلالت
مپو زين‌پس ره شرّ و شقاوت
مشو نوميد از عفو خداوند

 

 

به فرّ و شوكت و فيض فراوان
منوّر شد جهان از طلعت آن
مه ايمان و عيد حق‌پرستان
سحاب مرحمت باشد خروشان
خوشا حال نكوي روزه‌داران
كه در آن مي
شود امراض درمان
كه ايزد را در اين ماهيد مهمان
كه از كردار خود هستي پشيمان
چرا حال تو زار است و پريشان؟
بيا در پرتو انوار قرآن
بيا اندر طريق خير و احسان
و گر هستي غريق بحر عصيان
[1]
 

 

 


.[1] اشعار از نگارنده.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: