رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 10/خرد/1402 (الأربعاء: 11/ذو القعدة/1444)

مطالعه تفاسیر معتبر فارسی

خلاصه، قرآن نوری است كه اگر از آن روشنی طلب شود، همه تاریكی‌ها را از میان می‎برد. اگر به زبان عربی، آشنایی ندارید، تفسیر این آیات را در تفاسیر فارسی، مثل منهج‌الصادقین و تفسیر ابوالفتوح رازی، بخوانید.

همراه با قرآن، مواعظ و نصایح رسول خداصلی الله علیه و آله و مواعظ امیرالمؤمنین علیه السلام را در نهجالبلاغه و كتاب‌های دیگر، و نصایح سایر ائمه معصومین علیهم السلام را كه حاملان علوم قرآن و مفسران حقیقی كتاب خدا می‎باشند، بخوانید.

 

موضوع: 
نويسنده: