رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 10/فرو/1402 (الخميس: 8/رمضان/1444)

در طلب کمال

از او می‎خواهد كه عمرش را در تحصیل كمالات و كسب فضایل و صعود از پستی نقصان و نادانی، به اوج علم، كمال، مدارج معارف، آداب و مقامات انسانی و اعمال صالحه صرف نموده و اوقات خود را بیهوده تلف نسازد.

ازجمله این وصایا، احسان، مساعدت، كمك به برادران، قضای حوایج محتاجان و مقابله بدی به نیكی و تشكر و امتنان از نیكوكاران است.

نیز او را به ترك صحبت و همنشینی و معاشرت با مردم نادان و فاسدالاخلاق، سفارش می‎كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: