رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 8/فرو/1402 (الثلاثاء: 6/رمضان/1444)

مبارزه با نفس

من به شما اطمینان می‎دهم كه اگر در برابر این دشمن مقاومت كنید و عرصه را بر او تنگ نمایید و از آغاز به پیشنهاد و خواسته‎های او گردن ننهید، سرانجام بر او غالب شده و او اسیر و رام شما خواهد شد.

ولی اگر به خواسته‎های او جواب مثبت بدهید، خواهش‌های آن بسیار و بی‎شمار است و هر‌چه از او فرمان ببرید، او فرمان‌های دیگر و بیشتر می‎دهد و تا شخصیت انسانی و كرامت آدمی را نابود نكند و او را از مقام خود، ساقط نسازد، قانع نمی‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: