جمعه: 31/شهر/1402 (الجمعة: 7/ربيع الأول/1445)

توصیه به حفظ حقوق مردم

حقوق همگان مخصوصاً حق پدر و مادر و اساتید و علما را رعایت كنید و كوتاه سخن آنكه خود را به اخلاق كریمه اسلامی آراسته سازید و در نیكی به خلق و قضای حوایج مردم اهتمام نمایید‌.

 

موضوع: 
نويسنده: