رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)

نامه شماره 27

بسم الله الرّحمن الرّحيم

خدمت با سعادت مرجع شيعه آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني

با سلام

مشكل من انتخاب همسر آيندهام ميباشد، چندي است كه در مورد انتخاب همسرم مشغول فكر كردن و انتخاب معيارهاي درست، كه مورد قبول خداوند متعال باشد، هستم، معيارهايي كه مورد قبول عقل و شرع باشد و مرا در زندگي مشترك، با زني به خوشبختي كامل و آنچه مورد نظر اسلام است، برساند.

معيارهاي من، عبارتند از: همفكري و هم‌عقيده بودن، مشترك بودن مكتب و ديدگاه و جهان‌بيني، ازنظر روحي و فكري به‌هم نزديك بودن و در يك كلام هم‌شأن بودن، ازنظر فكري.

به ثروت، زيبايي، تحصيلات و غيره اهميت نميدهم‌؛ هرچند اين مسائل را انكار نميكنم. به‌هر‌حال انسان دوست دارد همسري زيبا، داراي تحصيلات عاليه داشته باشد، ولي به نظر من، وقتي انسان با دختري كه با او هم‌فكر و هم‌عقيده است، ازدواج كند، خودبه‌خود همه اين مسائل حل ميشود.

زيرا به نظر خود، طرز تفكر من، شعاع بسيار وسيعي در مورد معيارهاي ازدواج دارد‌؛ هم‌فكر بودن؛ فكر من اين‌ است كه به تحصيلات و كسب دانش تا آخر عمر ادامه دهم، دائماً در مورد مسائل مختلف فكر كنم، از گناه و معصيت الهي پرهيز كنم، در زندگي فردي باشم كه گوش به فرمان عقل باشد و عقلش بر احساساتش غلبه داشته باشد، و در يك كلام انساني باشم

 

كه خداوند خواستار آن انسان و مورد توجه خداوند باشد. ميل دارم همسرم، خانودهاش و فاميلش داراي اين طرز تفكر باشند؛ مهم‌تر، خود آن زن، اين طرز تفكر را داشته باشد؛ طرز تفكري اسلامي و مورد قبول خداوند.

ولي مشكل من در اينجا خود را نشان ميدهد، چگونه بفهمم دختري داراي اين شرايط است‌؛ من در دانشگاه تحصيل ميكنم، در اين دانشگاه دختر و پسر مشغول تحصيل هستند. ازطرفي از ارتباط كلامي با دخترها پرهيز دارم و ازطرفي مايلم بدانم كدام دختر در اين دانشگاه يا در شهر محل سكونتم، داراي اين طرز تفكر است.

باور كنيد وقتي در تخيل و رؤيا، به اين مسئله فكر ميكنم كه مشكلم حل شده است، آن دختر مورد علاقهام را پيدا كردهام و با او ازدواج كردهام، آنچنان آرامش و اطمينان تمام وجودم را ]فرا[ ميگيرد، كه وصف‌ناشدني است.

اكنون كه مشغول نوشتن اين نامه براي حضرتعالي هستم، مانند مرغي سرگردان و حيران هستم، نميدانم با چه دختري وصلت كنم.

معيار من، خانه، داراي زيبايي و ... نيست، معيار من همفكر و همعقيده بودن است، زيرا با چنين دختري، زندگي را شروع كردن، آغاز خوشبختي است.

ميخواهم ازنظر جنابعالي مطلع شوم و راه درست، كه مورد قبول حضرت حق باشد را، شما به من نشان دهيد چگونه همسر آيندهام را بشناسم؟ و آيا اين معيارها درست است و اشتباهي در مورد انتخاب معيارهايم ندارم؟ مرا راهنمايي كنيد تا از اين سرگرداني نجات پيدا كنم و هر روز تمايل به

 

كسي پيدا نكنم و پيش خود خيال نكنم اين همان است كه به‌دنبالش بودم و بعد ببينم سراب است. البته تمايل من فقط نگاه است و نه حتي چشم‌چراني، بلكه نگاهي كوتاه و سريع، حتي از نگاه به نامحرم، اگر‌چه كوتاه، اِبا دارم، ولي بعضي مواقع چشم من به كسي ميافتد و هر‌چه ديده بيند، دل كند ياد.

با تشكر

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: