رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 7/فرو/1402 (الاثنين: 5/رمضان/1444)

نداشتن اختلاط با اجنبی

امّا مسئله جایز بودن دیدار و نظر به كسی كه شخص قصد ازدواج با او را دارد، باید از حدود، و مقدار متعارف و به مقدار اطلاع بیشتر نباشد، و نمی‎شود كه با مرد اجنبی اختلاط و معاشرت به این اسم برقرار كرد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: