رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 8/فرو/1402 (الثلاثاء: 6/رمضان/1444)

تأثیر محیط بر جوان

محیط‎ها، مدرسه‎ها و خانواده‎های سالم یا فاسد، در تربیت نسل جوان، مؤثر است. در گذشته، محیط یك جوان، یك كوچه یا یك روستا یا یك شهر و بازار بود، امّا امروز محیط تربیت جوان و نوجوان، تمام جهان است‌؛ البته این پیچیدگی‌ها و وسعت تضارب افكار و توسعه میدان مخاطرات به این معنا نیست كه تصور كنیم چاره نمی‎توان اندیشید و جوانان و نوجوانان را نمی‎توان در مسیر صحیح، هدایت كرد و غرایز آنها را در راه سعادت خودشان، فعال نمود.

موضوع: 
نويسنده: