رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 10/فرو/1402 (الخميس: 8/رمضان/1444)

معراج مؤمن

خود را متعهّد بدانید و متعهّد بسازید كه از كارهای زشت و ناشایست و حرام اجتناب كنید و واجبات و فرایض را انجام دهید و مخصوصاً به نماز، كه معراج مؤمن است، اهمیت بدهید. در جمعه و جماعات شركت نمایید و وقار دانش‎آموزی و دانشجویی را پاس دارید، و خداوند متعال را در همه حالات فراموش نكنید و درس و تدریس و تعلیم و تعلّم را برای رضای او و اتصاف به صفت الهی علم قرار دهید‌؛ از او استعانت و كمك بخواهید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: