رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 10/فرو/1402 (الخميس: 8/رمضان/1444)

دعای کامل

به‌یقین اگر راهنمایی آن بزرگواران، به این دعاها نبود، بشر

 

نمی‎توانست مدارج بلند و معارج كمال و یقین و ایمان را كه در پرتو دعا و توجه به خدا فراهم می‎شود، طی نماید‌؛ این دعاها به ما می‎آموزد كه خدا را چگونه و با چه اسما و صفاتی بخوانیم، و از او چه بخواهیم.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: