پنجشنبه: 30/شهر/1402 (الخميس: 6/ربيع الأول/1445)

نامه شماره 4

 خدمت مرجع عظیم‌القدر، آیتالله العظمی آقای صافی گلپایگانی

مستدعی است اینجانب را در مسیر سلوك راهنمایی فرمایید. آیا در این راه از قطب و مرشد پیروی نمایم؟ در این زمینه، چه كتابی را پیشنهاد میفرمایید؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 مكتوب جنابعالی واصل و از مضمون آن اطلاع حاصل شد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: