رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 10/فرو/1402 (الخميس: 8/رمضان/1444)

راهنماشناسی

این شناخت، عبد را وادار به تحصیل و دانستن موارد رضای او می‎كند و آن امر، ممكن نیست‌؛ مگر به شناختن كسانی كه خداوند آنها را حجّت و واسطه فیض بین خود و بندگانش قرار داده است، زیرا آنها موارد رضا و سَخَط خداوند را می‎دانند. جز آنها هیچ‌كس نمی‎داند چه اموری موجب رضای خدا و طاعت او و چه چیزهایی عصیان و مخالفت اوست. این بزرگواران نظر به قابلیّتی كه دارند، خزاین علوم الهی و امنای خداوند، هستند و هر‌چه انسان بیشتر تأمّل در اخلاق، حالات، اعمال و بیانات آنها كند، معرفتش به خود آنها و به خداوند بیشتر می‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: