رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 10/فرو/1402 (الخميس: 8/رمضان/1444)

توصیه به علم‌آموزی و پژوهش

از جهت صورت، نیل به عالی‎ترین مقامات علمی را هدف بدانی و از جهت معنا این سفر را یك سفر الهی و برای خدا قرار دهی كه هر‌چه درس بخوانی و هر‌چه تلاش كنی و هر‌چه بیشتر تحقیق نمایی، همه را به حساب خدا و حسنات نامه اعمال تو محسوب سازند.

موضوع: 
نويسنده: