پنجشنبه: 30/شهر/1402 (الخميس: 6/ربيع الأول/1445)

قرآن عهد خدا

و تلاوت قرآن را ترك مكن كه برحسب روایات، قرآن، عهد خدا است و باید شخص در این عهد نظر كند و حداقل روزی پنجاه آیه از آن را قرائت نماید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: