رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 3/فرو/1402 (الخميس: 1/رمضان/1444)

قرآن عهد خدا

و تلاوت قرآن را ترك مكن كه برحسب روایات، قرآن، عهد خدا است و باید شخص در این عهد نظر كند و حداقل روزی پنجاه آیه از آن را قرائت نماید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: