رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 29/اسف/1401 (الاثنين: 27/شعبان/1444)

خدمت به خلق

سعی كنید در حدّی كه می‎توانید، حقوق برادران و خواهران ایمانی را رعایت كنید‌؛ برای قضای حوایج مردم، خصوصاً طبقات ضعیف تلاش كنید‌؛ حضور در جماعات و جلسات دینی و مذهبی را ترك نكنید.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: