رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 28/ارد/1401 (الأربعاء: 16/شوال/1443)

غنیمت شمردن فرصت و توصیه به درس خواندن

دانش‎آموزان و دانشجويان عزيز

  فرصت را غنيمت بشماريد، درس بخوانيد تا آگاهي و معرفت پيدا كنيد. درس بخوانيد تا خودتان و جامعه و اسلام را عزيز و سربلند كنيد. درس بخوانيد تا خودتان و ديگران را از ظلمت جهالت نجات دهيد.

درس بخوانيد، براي اينكه مشكلاتي را كه در رشته‎هاي گوناگون علمي تاكنون لاينحل مانده، حل نماييد و با سرپنجه بينش و دانش گره‎هاي بازنشده از كار بشر را باز نماييد. درس بخوانيد تا دانشمند شويد‌؛ بفهميد شما از ديگران در استعداد و نيل به مدارج عاليه كمال و معارج ساميه ابتكار و اختراع كمتر نيستيد، بلكه قوي‎تر و رشيدتريد. در اسباب و وسايل ظاهري، هيچ وسيله‎اي بر غلبه و پيروزي بر استكبار و استبداد قوي‎تر از علم نيست.

بدانيد كه دنيا و آينده آن براي ملت‌هاي عالم و دانا است، و اين شماييد كه بايد ملت اسلام را به مجد و عزّت ديرين و بيشتر از آن برسانيد، همت‌ها را بلند كنيد. نيل به همة مدارج علمي را قابل تحصيل بدانيد.

خداوند متعال به بشر و اين مخلوق هنوز هم ناشناخته، لياقت تسخير كائنات زميني و آسماني را عطا كرده، يا به بيان ديگر، آنها را مسخّر او گردانيده است.

به پيش برويد و اسرار كائنات و آيات علم و قدرت خدا را كشف

 

كنيد. عزّت و قوّت و استقلال و هر چيز خوبي كه فطرت سالم و پاك بشر، طالب آن است، با علم فراهم مي‎شود و ذلّت و ضعف و زبوني، نتيجه جهل و ناآگاهي است.

خود را براي اسلام و براي اعلاي كلمة‎الله و براي حصول اهداف الهي، قرآني و براي خدمت به محرومان و نجات مستضعفان آماده سازيد و هر رنج و تلاشي را كه در تحصيل علم متحمل مي‎شويد، با نيت خالص و پاك آن را في سبيل ‎الله و در راه خدا و راه آسايش خلق خدا محسوب داريد، تا از اجر و ثواب بسيار برخوردار شويد.

موضوع: 
نويسنده: