وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست. * شب قدر، شب آزادی بشر شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎رسید و...
پنجشنبه: 31/خرد/1397 (الخميس: 7/شوال/1439)

پيروزمندان عرصه بندگي

در اين ميان، چنان‌كه گفته شد انبيا، اوليا و ائمّة هدي(علیهم‌السلام) از همگان گوي

 

سبقت ربوده‌اند و پيروزمندانه مواقف خود را حفظ نموده و عوامل سلبي يا ايجابي در اراده و عزم آنها اثري نبخشيده است. موقف ابراهيم خليل، موساي‌ كليم، عيساي مسيح و مواقف عظيم حضرت خاتم‌الانبيا(ص)، مواقف اميرالمؤمنين‌(علیه‌السلام) و حضرت امام حسن مجتبي‌(علیه‌السلام) و ساير ائمّه هدي(علیهم‌السلام)، همه سرمشق، آموزنده، فوق‌العاده و از مظاهر بزرگ اوج عظمت مقام انساني و برتري آنها بر فرشتگان و ملائكه است.

موضوع: 
نويسنده: