وریز وجوهات
  ای دخت گرامی پيمبر * ای سرّ رسول در تو مضمر در بيت شريف وحی، خاتون * بر چرخ رفيع مَجد اختر ای شبه نبی به خلق و اوصاف * ای نور مجسّم مصوّر ای خادم خانه‌ تو حوّا * و ای حاجب درگه تو هاجر در طورِ لقا يگانه بانو * در مُلك وجود...
چهارشنبه: 30/بهم/1398 (الأربعاء: 24/جمادى الآخر/1441)

نگراني مردم

ثانياً: قبول دعوت مردم كوفه و اعزام مسلم(علیه السلام) ‏ با اين هدف انجام شد كه پس از مرگ معاويه و ولايتعهدي يزيد كه به فسق و فجور و انحراف از تعاليم اسلام معروف و مشهور بود، مسلمانانِ بيدار و متوجه، در سرگرداني و تحيّر عجيبي افتاده و سنگيني حكومت تحميلي يزيد آنها را ناراحت كرده بود. عالم اسلام از­نظر عموم (جز جيره‌خواران و دست‌نشاندگان بني‏اميه) بدون خليفه و زمامدار شرعي بود! زيرا بنا بر مذهب شيعه، حسين(علیه السلام) ‏ امام و خليفه منصوص و تعيين­شده از جانب پيغمبر‏(ص)  بود، و بنا بر نظر ديگران هم زمامداري يزيد مطابق اصول شرعي انجام نپذيرفته بود؛ چون هم انتخابش ازطرف معاويه بر اساس رعايت مصلحت مسلمين انجام نگرفت، و هم اهل حل ­و­ عقد و بزرگاني كه رأيشان ميزان رأي عموم بود، از بيعت با او خودداري كردند. كساني هم كه به او رأي داده بودند يا از

 

بيم شمشير ابن­زيادها و مسرف بن عقبه‏ها، يا به طمع جوايز و گرفتن پول و درجه و مقام بود. معاويه، مروان و ديگران را با پول و رشوه و وعدة حكومت ساكت كرد. وي براي مروان، ماهي­ هزار دينار و براي افراد ديگر، صد دينار اضافه حقوق قرار داد.[1]

به‌طوركلي، جز كساني كه تحت­تأثير تهديد يا تطميع و حفظ منافع بودند، نوع مردم از حكومت يزيد نگران، و بيعت با او را شرعي و سبب وجوب اطاعت و حرمت خروج بر او نمي‏دانستند.

 

[1].  ابن­قتيبه دينوری، الامامة و السياسه، ج1، ص197- 199؛ عقاد، ابوالشهداء، ص203.

نويسنده: