وریز وجوهات
  بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی: «وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَیّامِ الله» السَّلام علی مولانا صاحب العصر و الزّمان بقية الله ارواح العالمين له الفداء و علی آبائه الطّاهرين و علی شيعته، المتمسِّکين بأمره، الفائزين بولايته و المنتظرين لظهوره...
يكشنبه: 27/آبا/1397 (الأحد: 9/ربيع الأول/1440)

وحي و پيام‌هاي آسماني و الهي

اين خداي يگانه به‌وسيله افرادي از بندگان پاك و خالص و مخلص خود همه بندگانش را به‌سوي خود و راه ‌راست هدايت كرده است. پيغمبران او پيغامشان متضمّن خير و سعادت همگان است، آنها مردم را به پرستش خدا و ايمان به يگانگي او و انجام كارهاي نيك مثل راستي، درستي، امانت، عدالت و احسان به همه و خيرخواهي براي همه افراد بشر و ياري‌دادن به ديگران و همكاري در كارهاي خير و ياري مظلومان و مهرباني به كودكان و زيردستان و احترام به سالمندان و پيوند با خويشاوندان و اطاعت از قانون و تواضع، فروتني و ترحّم حتّي به حيوانات و تعليم‌وتعلّم و تربيت اولاد و خلاصه به تمام مكارم اخلاق دعوت كردند كه كامل‌ترين نسخه اين دعوت، كتابي است كه پيامبر خاتم محمد بن عبدالله ‌(ص) به ‌اسم قرآن مجيد از جانب خدا براي مردم آورد. كتابي كه در آن همة هدايت‌هاي لازم اجتماعي، فردي، سياسي و اخلاقي در اختيار بشر گذاشته شده است، كتاب وحي و كتاب خداست.

دعوت اسلام؛ ديني كه حضرت محمد‌(ص) آن را آورد و به ‌نام اسلام ناميده شد، معنايش تسليم خدا بودن و فقط احكام و فرمان خدا را پذيرفتن و از آن اطاعت‌كردن است. اين دعوت از ناحيه عقيده، دعوت

 

به اعتقاد به خداي يگانه و يكتا، پيامبران و فرشتگان و كتاب‌هاي آسماني و دعوت به معاد، يعني عالم ديگر و بازگشت به زندگي براي گرفتن پاداش كارهاي خير و كيفر اعمال زشت است.

در عقيده به معاد براي بشر حيات و زندگي در اين دنيا و تحمّل زحمات، دشواري‌ها، رنج‌ها، دردها و بيماري‌ها، مفهوم صحيح پيدا مي‎كند و او را اميدوار مي‎سازد كه خدا، جهان را به لغو و عبث نيافريده است و اين‌همه اوضاع محيّرالعقول و وجود اين انسان با اين استعداد و نبوغي كه مي‎تواند همه‌چيز را مسخّر خود نمايد، پوچ و بي‎محتوا نيست. بشر در اين دنيا براي انجام وظايف بزرگي آمده و به‌سوي مقصدي بسيار عالي در سير و تكامل است. هرگز با مرگ، سير او تمام نمي‎شود چنان‌كه از انتقال از عالم رَحِم به دنيا چيزي از او كاسته نشد بلكه زمينه ظهور استعدادها و قواي نهفته و غيرمرئي وجود او فراهم شد.

موضوع: 
نويسنده: