وریز وجوهات
  رؤیت هلال با چشم مسلح س. آیا رؤیت هلال با استفاده از ابزارهای نجومی (دوربین، تلسكوپ و ...) اعتبار شرعی دارد؟ ج. كفایت رؤیت با چشم مسلّّح، مورد اشكال است.والله العالم   اثبات اول ماه س. اگر رادیو و رسانه‌ها خبر...
پنجشنبه: 2/خرد/1398 (الخميس: 18/رمضان/1440)

عافيت دين و اقسام آن:

امّا عافيت در دين كه اهميّت آن بيشتر است ـ و اگر آن نباشد عافيت در بدن وسيله احتجاج بر عبد و استحقاق توبيخ و معاقبه زيادتر است ـ بر سه قسم است:

1ـ عافيت فكري و اعتقادي.

2ـ عافيت اخلاقي.

3ـ عافيت عملي.

موضوع: 
نويسنده: