رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 8/بهم/1401 (السبت: 6/رجب/1444)

چگونه وضو بگیریم؟

مسأله54. برای انجام وضو، انسان باید ابتدا صورت، سپس دست راست و بعد از آن دست چپ را به‌قصد وضو بشوید، آن‌گاه با رطوبتی كه از شستن دست بر كف آن است، سر را مسح كند؛ یعنی دست را بر آن بكشد و سپس پای راست و در آخر، پای چپ را مسح نماید.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: