رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 3/فرو/1402 (الخميس: 1/رمضان/1444)

احكام سلام‌كردن

مسأله457. سلام‌كردن به دیگران مستحب، ولی جواب آن واجب است.

مسأله458. سلام‌كردن به كسی كه در حال خواندن نماز می‎باشد، مكروه است.

مسأله459. كسی كه نماز می‎خواند، جایز نیست به دیگران سلام كند، ولی اگر کسی به او سلام کرد باید همان‌طور که سلام کرده جواب دهد.

مسأله460. سلام را باید فوراً جواب دهد.

مسأله461. اگر دو نفر، هم‌زمان به یكدیگر سلام كند، بر هریك واجب است كه جواب سلام دیگری را بدهد.

مسأله462. سلام‌كردن به كافر مكروه است، و اگر او به مسلمانی سلام كند، احتیاط واجب آن است كه در جواب بگوید: «علیك» و یا فقط بگوید: «سلام».

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: