رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 12/خرد/1402 (الجمعة: 13/ذو القعدة/1444)

قرائت

مسأله204. در ركعت اوّل و دوّم نمازهای روزانه، انسان باید اوّل سورة حمد و بعد از آن یك سوره كامل قرآن ـ ‎‎مثلاً سوره توحید ‎‎ـ را بخواند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: