چهارشنبه: 12/مهر/1402 (الأربعاء: 19/ربيع الأول/1445)

شرایط سر بریدن حیوان

مسأله439. سر بریدن حیوان پنج شرط دارد:

ـ كسی كه سر حیوان را می‎برد، مسلمان باشد.

ـ سر حیوان را با ابزار آهنی ببرند.

ـ هنگام بریدن، صورت، دست، پا و شكم حیوان رو به قبله باشد.

ـ هنگام سر بریدن حیوان، نام خدا را ببرد، و اگر تنها «بِسْمِ‎ الله» را بگوید كافی است.

ـ حیوان پس از سر بریدن حركتی بكند كه معلوم شود زنده بوده است و یا آنكه به اندازه معمول خون از بدنش بیرون آید.

 

نويسنده: