وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم  شخصیّت والای حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آن پیشوای عالیقدر، بسیار عظیم‌تر از آن است که امثال حقیر بتوانیم با نگارش مقاله‌‌ای آن را شرح دهیم.   * از نگاه دانشمندان اهل سنّت   علاوه بر دانشمندان و...
دوشنبه: 3/آبا/1400 (الاثنين: 18/ربيع الأول/1443)

وطن كجاست؟

مسأله289. وطن، جايي است كه انسان براي اقامت و زندگي خود اختيار كرده است،

 

خواه در آنجا به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد، يا خودش آنجا را براي زندگي اختيار كرده است.

مسأله290. فرزند، تا زماني كه با پدر و مادر زندگي مي‎كند و مستقل نشده است، همان وطن پدر و مادر وطن او نيز مي‎باشد، هرچند در آنجا به دنيا نيامده باشد و پس از آنكه در زندگي مستقل شد، اگر جاي ديگري را براي زندگي هميشگي اختيار كرد، آنجا وطن او مي‎شود. بنابراين به‌عنوان مثال پدر و مادري كه اهل اصفهان هستند، ولي مدّتي براي كار به شيراز رفته‎اند و بنا دارند باز به اصفهان برگردند و فرزند در شيراز به دنيا آمده است. ولي چون اصفهان وطن پدر و مادر مي‎باشد، تا زماني كه فرزند با آنها زندگي مي‎كند، اصفهان براي او نيز حكم وطن را دارد و اگر به اصفهان برود، بايد در آنجا نماز را تمام بخواند.

مسأله291. اگر وضع اقامت انسان، در غير وطن اصلي، به‌گونه‎اي باشد كه انتقال او از آنجا به محلّي ديگر، مثل انتقال ساير اهالي آن محل باشد، آنجا وطن او محسوب مي‎گردد.

مسأله292. اگر قصد دارد در محلي كه وطن اصلي او نيست مدّتي بماند و بعد به‌جا ي ديگري برود، آنجا وطن او حساب نمي‎شود، مانند دانشجويي كه مدتي براي تحصيل در شهري مي‎ماند.

مسأله293. اگر انسان بدون قصد ماندن هميشگي و

 

بدون قصد رفتن در جايي آن‌قدر بماند كه مردم او را اهل آنجا بدانند، آنجا حكم وطن او را دارد.

مسأله294. اگر به‌جا يي برود كه قبلاً وطن او بوده، ولي هم‌اكنون از آنجا اِعراض كرده است؛ يعني بنا گذاشته كه ديگر براي سكونت به آنجا برنگردد، نبايد نماز را تمام بخواند، اگرچه وطن ديگري هم براي خود اختيار نكرده باشد.

مسأله295. مسافري كه به وطنش برمي‎گردد، وقتي ديوار وطن را ببيند و صدای اذان آن را بشنود، بايد نماز را تمام بخواند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: