رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 5/فرو/1402 (السبت: 3/رمضان/1444)

احكام تیمّم

مسأله145. تیمّمی كه به‌جای وضو است، با تیمّمی كه به‌جای غسل است، فرقی ندارد.

مسأله146. كسی كه به‌جای وضو تیمّم كرده است، اگر یكی از چیزهایی كه وضو را باطل می‎كند از او سر بزند، تیمّمش باطل می‎شود.

مسأله147. كسی كه به‌جای غسل، تیمّم كرده، هرگاه یكی از چیزهایی كه غسل را باطل می‎كند، پیش آید، تیمّمش باطل می‎شود، مثلاً اگر به‌جای غسل جنابت تیمّم كرده، اگر دوباره جنب شود، تیمّمش باطل می‎شود.

مسأله148. تیمّم در صورتی صحیح است كه انسان نتواند وضو بگیرد، یا غسل كند، بنابراین اگر بدون عذر تیمّم كند، صحیح نیست و اگر عذر داشته باشد و برطرف شود؛ مثلاً آب نداشته، و آب پیدا كند، تیمم او باطل می‎شود.

مسأله149. اگر به‌جای غسل جنابت تیمّم كند، نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی اگر به‌جای غسل‌های دیگر تیمّم كند، با آن تیمّم نمی‎تواند نماز بخواند و باید برای نماز وضو بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، باید تیمّم دیگری به‌جای وضو انجام دهد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: