وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم از حوادث و اتّفاقات تاريخي كه در روز اول ماه مبارك رمضان به ‌وقوع پيوست، بيعت با ولايتعهدي حضرت امام علي بن موسي الرّضا علیهماالسلام بود. واقعه واگذاری ولایتعهدی به حضرت رضا علیه السّلام از جانب مأمون، یک نقشه سیاسی بود و...
يكشنبه: 29/فرو/1400 (الأحد: 6/رمضان/1442)

سجود

مسأله216. نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاي واجب و مستحب، بعد از ركوع دو سجده به‌جا آورد.

مسأله217. سجده آن است كه پيشاني و كف دو دست و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها ـ شَست ـ را بر زمين بگذارد و در حال سجده، واجب است ذكر بگويد.

مسأله218. در سجده هر ذكري بگويد كافي است، به‌شرط آنكه مقدار ذكر از سه مرتبه «سُبْحَانَ‎ الله» يا يك مرتبه «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَي وَ بِحَمْدِهِ» كمتر نباشد.

مسأله219. در حال ذكر سجده، بايد بدن آرام باشد.

مسأله220. اگر كسي پيش از آنكه پيشاني‎اش به زمين برسد و آرام گيرد، عمداً ذكر سجده را بگويد، بايد بعد از رسيدن پيشاني به زمين و آرام‌گرفتن، دوباره ذكر را بگويد و به احتياط واجب، پس از اتمام نماز آن را اعاده نمايد و اگر به همان ذكر اوّل، اكتفا نمايد، نمازش باطل است و چنانچه از روي فراموشي باشد، بايد دوباره در حال آرام‌بودن، ذكر را بگويد.

 

مسأله221. نمازگزار بايد بعد از تمام‌شدن ذكر سجده اول بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود.

مسأله222. اگر نمازگزار پيش از تمام‌شدن ذكر، عمداً سر از سجده بردارد، نمازش باطل است.

مسأله223. اگر موقعي كه ذكر سجده را مي‎گويد، غير از پيشانی يكي ديگر از هفت عضو را عمداً از زمين بردارد، احتياط واجب، آن است كه بعد از آرام‌گرفتن همه اعضا، دوباره ذكر واجب را بگويد، و نماز را تمام نموده، آن را اعاده نمايد؛ ولي موقعي كه مشغول گفتن ذكر نيست، اگر غير از پيشاني، مواضع ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد، اشكال ندارد.

مسأله224. اگر همراه با انگشتان شست پا، انگشتان ديگر هم بر زمين باشد، مانع ندارد.

مسأله225. نمازگزار بايد در سجده پيشاني را بر زمين و يا آنچه از زمين مي‎رويد، ولي خوراكي و پوشاكي نيست، مانند چوب و برگ درخت، قرار دهد.

مسأله226. سجده بر موادّ معدني؛ مانند طلا، نقره، عقيق و فيروزه صحيح نيست.

مسأله227. سجده بر چيزهايي كه از زمين مي‎رويد و خوراك حيوان است، مثل علف و كاه صحيح است.

مسأله228. سجده بر كاغذي كه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد، اشكال دارد.

 

مسأله229. براي سجده، بهتر از هر چيز، تربت حضرت سيدالشهداء‌(علیه‌السلام) مي‎باشد و بعد از آن بدين ترتيب:

ـ خاك

ـ سنگ

ـ گياه

مسأله230. اگر در سجده اول، مهر به پيشاني بچسبد بايد مهر را بردارد بعد به سجده رود، و الا اشکال دارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: