رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 8/فرو/1402 (الثلاثاء: 6/رمضان/1444)

شرایط نماز جمعه

مسأله331. در نماز جمعه شرایط زیر باید مراعات شود:

ـ تمام شرایطی كه در نماز جماعت باید رعایت شود، در نماز جمعه هم معتبر است.

ـ باید به جماعت برگزار شود و فُرادا صحیح نیست.

 

ـ حداقل تعداد افراد، برای برپایی نماز جمعه، پنج نفر می‎باشد؛ یعنی یك نفر امام، و چهار نفر مأموم.

ـ بین دو نماز جمعه، حدّاقل باید یك فرسخ فاصله باشد.

موضوع: 
نويسنده: