رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 8/فرو/1402 (الثلاثاء: 6/رمضان/1444)

شكار با اسلحه

مسأله440. اگر حیوان حلال‌گوشت وحشی را با شرایطی كه بیان می‎شود، با اسلحه شكار كنند، پاك و حلال خواهد بود:

ـ اسلحه شكار، مثل كارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر، تیز باشد كه به‌سبب تیزبودن، بدن حیوان را پاره كند.

ـ كسی كه حیوان را شكار می‎كند، مسلمان باشد.

ـ اسلحه را برای شكار به كار ببرد. پس اگر جای دیگر را نشانه بگیرد و به‌طور اتّفاقی به حیوان بخورد، حلال نیست.

ـ هنگام به‌كار بردن اسلحه (مثلاً هنگام رها كردن تیر) نام خدا را ببرد.

ـ پس از زدن حیوان، باشتاب به‌سوی حیوان برود، و هنگامی به حیوان برسد، كه مرده باشد و یا به مقدار سر بریدن آن وقت نباشد، بنابراین اگر هنوز نمرده، و وقت برای سر بریدن آن باشد ولی سر آن را نبرد، تا بمیرد حرام است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: