رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 5/فرو/1402 (السبت: 3/رمضان/1444)

احكام نماز آیات

مسأله338. اگر یكی از سبب‎های نماز آیات در شهری اتّفاق بیفتد فقط مردم همان شهر باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر واجب نیست.

مسأله339. اگر در یك ركعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت دیگر یك حمد بخواند و سوره را تقسیم كند صحیح است.

مسأله340. مستحب است پیش از ركوع دوّم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند، و اگر تنها یك قنوت پیش از ركوع دهم بخواند كافی است.

مسأله341. هریك از ركوع‎های نماز آیات، ركن است، كه اگر عمداً یا سهواً كم یا زیاد شود، نماز باطل است.

مسأله342. نماز آیات را می‎توان به جماعت خواند، كه در این صورت حمد و سوره‎ها را تنها امام جماعت می‎خواند.

موضوع: 
نويسنده: