رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
شنبه: 31/ارد/1401 (السبت: 19/شوال/1443)

نمايه واژه‎ها

احوط: مطابق با احتياط.

استطاعت: توانايي انجام فريضه حج ازنظر بدن، مال و راه.

تجافي: نيم‌خيز نشستن، نيم‌خيز نشستن مأمومي كه به ركعت اول نماز جماعت نرسيده، در حال تشهد خواندن امام.

تخلّي: خالي‌كردن، به بيت‎الخلاء رفتن، بول و غايط كردن.

تمكّن: توانايي مالي.

حَرَج: مشقّت، سختي.

خون جهنده‎دار: حيواني كه وقتي رگ آن را ببرند، خون از آن با فشار بيرون مي‎آيد.

ذبح شرعي: كشتن حيوانات با رعايت ضوابط شرعي (سگ، خوك و بعضي از حيوانات ديگر قابل ذبح شرعي نيستند).

ذمّي: كافران اهل كتاب ـ مانند يهود و نصاري ـ كه در بلاد مسلمين زندگي مي‎كنند و در مقابل تعهّدشان نسبت به رعايت قوانين اجتماعي اسلام از امنيّت و حمايت حكومت اسلامي برخوردارند.

 

سال خمسي: يك سال تمام كه با نخستين رسيدگي انسان به حساب اموال خود براي تخميس آن شروع مي‎شود و بايد هر سال همان تاريخ را مبدأ رسيدگي مجدّد قرار دهد.

شاخص: چوب يا چيز ديگري كه براي تعيين وقت ظهر در زمين نصب مي‎كنند.

ضامن: عهده‎دار، بر عهده گيرنده.

ضرورت: ناچاري، اضطرار، حتميّت.

طهارت: پاكي، حالتي معنوي كه در نتيجه وضو، غسل يا تيمم در انسان حاصل مي‎شود.

عاجز: ناتوان، درمانده.

عادت ماهيانه: حيض، قاعدگي.

عمداً: از روي قصد، كاري را كه با علم و آگاهي انجام دهد.

عَورَت: آنچه انسان از ظاهر كردنش حيا مي‎كند. (كنايه از عضو جنسي زن و مرد).

عهد: پيمان، تعهّد انسان در برابر خداوند با صيغه مخصوص براي انجام كار پسنديده يا ترك ناپسند.

غُسل: شستشو، شستشوي بدن با كيفيت مخصوص.

غِش: خيانت، مخلوط‌كردن پنهاني جنس كم‌بها با گران‌بها به‌منظور فريب مردم.

فجر: سپيده صبح.

 

فرادي: نمازي كه انسان به‌طور انفرادي و نه به جماعت گزارد.

فقير: محتاج؛ كسي كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و چيزي هم ندارد كه به‌طور روزانه در طي سال بتواند هزينه زندگيش را تأمين كند.

محتلم: كسي كه در حال خواب از او مني خارج شود.

مَحْرَم: بستگان نزديك انسان كه ازدواج با آنها حرمت ابدي دارد.

مخرج بول و غائط: محل طبيعي خروج ادرار و مدفوع.

نافله: نماز مستحبي.

نوافل يوميه: نمازهاي مستحبي روزانه كه هر شبانه‌روز سی‌وچهار ركعت و در روز جمعه سی‌وهشت ركعت است.

وديعه: امانت.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: