رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 12/خرد/1402 (الجمعة: 13/ذو القعدة/1444)

شرایط نماز جماعت

مسأله317. هنگام برپایی نماز جماعت، شرایط زیر باید مراعات شود:

1. مأموم از امام جلوتر نایستد، و احتیاط واجب آن است كه كمی عقب‎تر بایستد.

2. جایگاه امام جماعت از جایگاه مأمومین، بالاتر نباشد.

 

3. فاصله امام و مأموم و همچنین بین صف‎ها، زیاد نباشد، و احتیاط آن است كه فاصله بیش از یك گام نباشد.

4. بین امام و مأموم و همچنین بین صف‎ها، چیزی مانند دیوار یا پرده مانع نباشد، ولی نصب پرده و مانند آن بین صف مردها و زن‌ها اشكال ندارد.

مسأله318. امام جماعت باید شیعه دوازده امامی، بالغ و عادل و حلال‌زاده باشد و نماز را به‌طور صحیح بخواند و اگر مأمومین مرد هستند، امام جماعت باید مرد باشد.

موضوع: 
نويسنده: