رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 10/فرو/1402 (الخميس: 8/رمضان/1444)

برهم خوردن صورت نماز

مسأله261. اگر در بین نماز كاری كند كه صورت نماز را برهم زند؛ مثل دست‌زدن، به هوا پریدن و...، هرچند از روی فراموشی باشد، نماز باطل می‎شود.

مسأله262. اگر در بین نماز به‌قدری ساكت بماند كه نگویند نماز می‎خواند، نمازش باطل می‎شود.

مسأله263. رهاكردن نماز واجب ـ شكستن نماز ـ حرام است، مگر در حال ناچاری؛ مانند این موارد:

حفظ جان، حفظ مال، جلوگیری از ضرر مالی و بدنی.

مسأله264. شكستن نماز برای پرداخت بدهی مردم با این شرایط اشكال ندارد:

ـ در بین نماز نمی‎تواند بدهی را بپردازد.

 

ـ طلبكار، طلب خود را می‎خواهد.

ـ وقت نماز تنگ نیست، یعنی می‎تواند پس از پرداخت بدهی، نماز را در وقت آن بخواند.

مسأله265. شكستن نماز برای مالی كه اهمیّت ندارد، مكروه است.

مسأله266. برخی از كارهایی كه در نماز مكروه است:

1. برهم‌گذاشتن چشم‎ها.

2. بازی‌كردن با انگشتان و دست‌ها.

3. سكوت‌كردن در هنگام خواندن حمد یا سوره و یا ذكر، برای شنیدن حرف كسی.

4. هر كاری كه خضوع را از بین ببرد.

5. برگرداندن صورت به طرف راست یا چپ به مقدار كم، چون زیاد آن نماز را باطل می‎كند.

موضوع: 
نويسنده: