رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 5/مهر/1401 (الثلاثاء: 1/ربيع الأول/1444)

زمین

مسأله47. اگر كف پا یا ته كفش، هنگام راه‌رفتن، نجس شود، با راه‌رفتن یا مالیدن پا به زمین پاك می‎شود، به‌شرط آن‌كه عین نجاست برطرف شود و زمین پاك و خشك باشد و روی آن خاك، شن، سنگ و مانند اینها باشد.

 

مسأله48. اگر بر اثر راه‌رفتن یا مالیدن پا بر زمین، نجاست ته كفش یا كف پا برطرف شود، پاك می‎گردد، ولی بهتر است حداقل پانزده قدم راه برود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: