رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 5/فرو/1402 (السبت: 3/رمضان/1444)

ركعت اوّل

1. در بین قرائت: مأموم حمد و سوره را نمی‎خواند و بقیّه اعمال را با امام جماعت به‌جا می‎آورد.

2. در ركوع: ركوع و بقیه اعمال را با امام جماعت به‌جا می‎آورد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: