رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 10/فرو/1402 (الخميس: 8/رمضان/1444)

آمادگی برای نماز

اكنون، پس از فراگرفتن مسائل وضو، غسل، تیمّم، وقت نماز، پوشش و مكان نمازگزار، آماده شروع نماز می‎شویم:

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: