پنجشنبه: 30/شهر/1402 (الخميس: 6/ربيع الأول/1445)

آمادگی برای نماز

اكنون، پس از فراگرفتن مسائل وضو، غسل، تیمّم، وقت نماز، پوشش و مكان نمازگزار، آماده شروع نماز می‎شویم:

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: