رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 9/مهر/1401 (السبت: 5/ربيع الأول/1444)

خندیدن

مسأله255. اگر نمازگزار عمداً با صدا بخندد، نمازش باطل است، چنانچه سهواً هم با صدا بخندد به‌طوری كه صورت نماز از بین برود، نماز باطل است.

مسأله256. لبخند‌زدن نماز را باطل نمی‎كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: